როგორ შევიცნო უფლის ნება ჩემი ცხოვრების მიმართ? რას ამბობს ბიბლია უფლის ნების შეცნობის შესახებ?

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

როგორ შევიცნო უფლის ნება ჩემი ცხოვრების მიმართ?

რას ამბობს ბიბლია უფლის ნების შეცნობის შესახებ?

პასუხი: ორი ძირითადი საშუალება არსებობს უფლის ნების შესაცნობად მოცემული სიტუაციისათვის: 1) დარწმუნდი, რომ ის, რასაც ითხოვ ან რის გაკეთებასაც ფიქრობ არ არის რაღაც, რასაც ბიბლია კრძალავს. 2) დარწმუნდი, რომ ის, რასაც ითხოვ ან რის გაკეთებასაც ფიქრობ ადიდებს უფალს და დაგეხმარება სულიერად გაზრდაში. თუ ეს ორი რამ სიმართლეა და უფალი მაინც არ გაძლევს იმას, რასაც ითხოვ, როგორც ჩანს უფლის ნება არ არის გქონდეს ის, რასაც შენ ითხოვ. ან შესაძლოა უბრალოდ ცოტა ხანი უნდა მოიცადო ამისათვის. უფლის ნების შეცნობა ზოგჯერ რთულია. ადამიანებს სურთ ღმერთმა კონკრეტულად უთხრას, რა გააკეთოს – სად იმუშაოს, სად იცხოვროს, ვისზე დაქორწინდეს და ა.შ. ღმერთი იშვიათად აძლევს ადამიანებს ინფორმაციას ასე პირდაპირ და კონკრეტულად. უფალი გვაძლევს უფლებას გავაკეთოთ არჩევანი ასეთ რაღაცეებში.

წერილი რომაელთა მიმართ 12:2 გვეუბნება, „ნუღარ დაემსგავსები ამ სამყაროს მოდელს, არამედ შეიცვალეთ თქვენი გონების განახლებით. მაშინ შეძლებთ შეიცნოთ თუ რა არის ღვთის ნება – კეთილი, სასურველი და სრულყოფილი .“ ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომლიც ღმერთს არ სურს, რომ ჩვენ მივიღოთ არის შევცოდოთ ან მის ნებას შევეწინააღმდეგოთ. უფალს სურს გავაკეთოთ ის არჩევანი, რაც მის ნებასთან შესაბამისობაშია. ამდენად, რა იცით, რომ უფლის ნება შენთვის არის? თუ უფალთან ახლოს ხარ და ჭეშმარიტად გსურს მისი ნება შენს ცხოვრებაში, უფალი თავის სურვილებს შენს გულში გააჩენს. მთავარია, უფლის ნების შეცნობის სურვილი და არა საკუთარისა. „ისიამოვნე უფალის მიერ და ის აგისრულებს უფლის წადილს“ (ფსალმუნი 36[37]:4). თუ ბიბლია ამის წინააღმდეგი არ არის და ამას შენთვის სულიერად ჭეშმარიტად გულწრფელი ხეირი მოაქვს, მაშინ ბიბლია „ნებას გაძლევს“ მიიღო გადაწყვეტილებები და შენს გულს მოუსმინო. თუ ჭეშმარიტად უფლის ნებას ეძიებ მოკრძალებული სულით ან ღია გონებით, იგი დაგანახებს თავის ნებას.

Advertisements

მართლმადიდებელი მონაზონი – ღვთის ყვავილები ╰⊰¸¸.•¨* ვიდეო – Video

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

feroe ffff

მართლმადიდებელი მონაზონი – ღვთის ყვავილები

ქრისტიანეთა მიცვალებისათვის – იოანე ოქროპირი (For the death of Christians – St John Chrysostom)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART


ქრისტიანეთა მიცვალებისათვის

იოანე ოქროპირი

For the death of Christians

St John Chrysostom

საყვარელნო! ქრისტიანეთა მიცვალებასა ზედა ანგელოსნი მოივლინებიან ზეცით მეუფისა მიერ, და მოუწოდებენ მონასა მას ღირსსა: ჰოი, ვითარ დიდი საიდუმლო აღესრულების, საშინელი და შესაძრწუნებელი, და ღირსი გალობისა და სახე დიდისა მის სიბრძნისა საღმრთოჲსა! ვითარ განვალს სული ხორცთაგან, ვითარცა სახლისა რაჲსაგანვე, და მივალს მეუფისა თვისისა. ვითარცა ოდეს იგი იშვებოდეს ყრმა, ეგრეთვე მიცვალებაჲცა კაცისა: შობა არს ფრიად უაღრესი მის შობისა, რამეთუ მივალს სული იგი ნათლად ბნელისა ამის სოფლისაგან, – განიხსნების, ვითარცა საკრველისაგან – განვალს დიდებისა ამისგან, განთავისუფლდების ღვაწლისაგან, და მივალს განსვენებად. რამეთუ, ვითარცა მზე ცისკარსა განწმედილსა აღმობრწყინდეს რა, ეგრეთვე სული, განვიდის რა ხორცთაგან, გონებითა წმიდითა ბრწყინავენ, და ვითარცა მეფე შარავანდითა შერავალნ პალატად შემკობილი, ესრეთ არს სული განმავალი ხორცთაგან, და მიმავალი ღმრთისა დიდებასა.

ამას უკვე ესე ვითარსა საღმრთოდ განგებულსა ვიხსენებდეთ, საყვარელნო, და ნუ ვიგლოვთ მიცვალებულთა ზედა უწესოდ და უშვერად, არამედ ვიქმოდეთ მათთვის ქველის საქმესა, და საღმრთოსა მსხვერპლისა შეწირვასა, გლახაკთა მიმართ წყალობასა, ქვრივთა და ობოლთა გამოზრდასა, ლოცვასა და ფსალმუნებასა. ესე არს წესი ქრისტიანეთა და სათნო ღმრთისა შესაწირავი, მიცვალებულისა მის ფრიადი შესაძინელი, და თავთა ჩვენთა დიდი სარგებელი. ამას ვიქმოდეთ, ძმანო, რათა მათცა და ჩვენცა სასუფეველი ღმრთისა დავიმკვიდროთ, რომელსა ღირსმცა ვართ ყოველნი მიმთხვევად მადლითა და კაცთ-მოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა არს დიდება თანა მამით, და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ფოტოები – მართლმადიდებელი ქვეყანა

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

13-Stepantsminda.jpg

http://www.orthphoto.net/countries.php?id_jezyk=12

ფოტოები – მართლმადიდებელი ქვეყანა

წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624) – St Katevan – 13 (26) სექტემბერი

http://saintsofmyheart.wordpress.com

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

SAINTS OF MY HEART

 


წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი
კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624)

13 (26) სექტემბერი

მიდა ქეთევანი აშოთან მუხრანბატონის ასული დაიბადა დაახ. 1570 წელს. კეთილგონიერი და მორწმუნე ქეთევანი კახეთის მეფის, ალექსანდრეს უფროს ვაჟზე, დავითზე დააქორწინეს. მეფე ალექსანდრეს კიდევ ორი ვაჟიშვილი ჰყავდა – გიორგი და კონსტანტინე. კონსტანტინე შაჰ-აბასის კარზე იზრდებოდა ბავშვობიდანვე და რჯულიც გამოცვლილი ჰქონდა.

ალექსანდრე მეფე მონაზვნად აღიკვეცა ალავერდის ტაძარში. ტახტზე დავითი ავიდა, მაგრამ ოთხიოდ თვეში, 1602 წელს, კახეთის ახალგაზრდა მბრძანებელი მოულოდნელად გარდაიცვალა. დაქვრივებულ ქეთევანს დარჩა ქალ-ვაჟი – თეიმურაზი და ელენე. ალექსანდრე კვლავ სამეფოს დაუბრუნდა. ქვეყნის არეულობისა და სხვადასხვა საშიშროების გამო ქეთევანმა თეიმურაზი შაჰ-აბასთან გაგზავნა.

შაჰ-აბასმა, როგორც კი დავითის სიკვდილი და ალექსანდრეს დაბრუნება შეიტყო, თავის კარზე აღზრდილ გამაჰმადიანებულ კონსტანტინე-მირზას უბრძანა, წასულიყო კახეთში, მოეკლა მოხუცებული მამა, მოეკლა ღვიძლი ძმა გიორგი და Continue reading “წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624) – St Katevan – 13 (26) სექტემბერი”

ვიდეო: ჩემო პატრიარქო – მართლმადიდებელი ჰიმნი – სკანდირება მონაზონი ╰⊰¸¸.•¨* Video

http://videosofmyheart.wordpress.com

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

VIDEOS OF MY HEART

photo-129371521.jpg

ჩემო პატრიარქო

მართლმადიდებელი ჰიმნი

სკანდირება მონაზონი

ლამაზი შექმნის ღმერთი ╰⊰¸¸.•¨* ვიდეო – Video

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

წმინდა ნინოს და საქართველოს ჩემს გულში

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

_DNE3819-1

ლამაზი შექმნის ღმერთი