როგორ შევიცნო უფლის ნება ჩემი ცხოვრების მიმართ? რას ამბობს ბიბლია უფლის ნების შეცნობის შესახებ?

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

როგორ შევიცნო უფლის ნება ჩემი ცხოვრების მიმართ?

რას ამბობს ბიბლია უფლის ნების შეცნობის შესახებ?

პასუხი: ორი ძირითადი საშუალება არსებობს უფლის ნების შესაცნობად მოცემული სიტუაციისათვის: 1) დარწმუნდი, რომ ის, რასაც ითხოვ ან რის გაკეთებასაც ფიქრობ არ არის რაღაც, რასაც ბიბლია კრძალავს. 2) დარწმუნდი, რომ ის, რასაც ითხოვ ან რის გაკეთებასაც ფიქრობ ადიდებს უფალს და დაგეხმარება სულიერად გაზრდაში. თუ ეს ორი რამ სიმართლეა და უფალი მაინც არ გაძლევს იმას, რასაც ითხოვ, როგორც ჩანს უფლის ნება არ არის გქონდეს ის, რასაც შენ ითხოვ. ან შესაძლოა უბრალოდ ცოტა ხანი უნდა მოიცადო ამისათვის. უფლის ნების შეცნობა ზოგჯერ რთულია. ადამიანებს სურთ ღმერთმა კონკრეტულად უთხრას, რა გააკეთოს – სად იმუშაოს, სად იცხოვროს, ვისზე დაქორწინდეს და ა.შ. ღმერთი იშვიათად აძლევს ადამიანებს ინფორმაციას ასე პირდაპირ და კონკრეტულად. უფალი გვაძლევს უფლებას გავაკეთოთ არჩევანი ასეთ რაღაცეებში.

წერილი რომაელთა მიმართ 12:2 გვეუბნება, „ნუღარ დაემსგავსები ამ სამყაროს მოდელს, არამედ შეიცვალეთ თქვენი გონების განახლებით. მაშინ შეძლებთ შეიცნოთ თუ რა არის ღვთის ნება – კეთილი, სასურველი და სრულყოფილი .“ ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომლიც ღმერთს არ სურს, რომ ჩვენ მივიღოთ არის შევცოდოთ ან მის ნებას შევეწინააღმდეგოთ. უფალს სურს გავაკეთოთ ის არჩევანი, რაც მის ნებასთან შესაბამისობაშია. ამდენად, რა იცით, რომ უფლის ნება შენთვის არის? თუ უფალთან ახლოს ხარ და ჭეშმარიტად გსურს მისი ნება შენს ცხოვრებაში, უფალი თავის სურვილებს შენს გულში გააჩენს. მთავარია, უფლის ნების შეცნობის სურვილი და არა საკუთარისა. „ისიამოვნე უფალის მიერ და ის აგისრულებს უფლის წადილს“ (ფსალმუნი 36[37]:4). თუ ბიბლია ამის წინააღმდეგი არ არის და ამას შენთვის სულიერად ჭეშმარიტად გულწრფელი ხეირი მოაქვს, მაშინ ბიბლია „ნებას გაძლევს“ მიიღო გადაწყვეტილებები და შენს გულს მოუსმინო. თუ ჭეშმარიტად უფლის ნებას ეძიებ მოკრძალებული სულით ან ღია გონებით, იგი დაგანახებს თავის ნებას.

Advertisements

მართლმადიდებელი მონაზონი – ღვთის ყვავილები ╰⊰¸¸.•¨* ვიდეო – Video

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

feroe ffff

მართლმადიდებელი მონაზონი – ღვთის ყვავილები

Saint Greatmartyr Ketevan the Queen of Georgia (+1624) – September 13

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART


Saint Greatmartyr Ketevan the Queen of Georgia (+1624)

September 13

Source:

https://oca.org

https://oca.org/saints/lives/2017/09/13/102608-greatmartyr-ketevan-the-queen-of-georgia

ORTHODOX CHURCH IN AMERICA

The holy Queen Ketevan was the daughter of Ashotan Mukhran-Batoni, a prominent ruler from the Bagrationi royal family. The clever and pious Ketevan was married to Prince David, heir to the throne of Kakheti. David’s father, King Alexander II (1574-1605), had two other sons, George and Constantine, but according to the law the throne belonged to David. Constantine was converted to Islam and raised in the court of the Persian shah Abbas I.

Several years after David and Ketevan were married, King Alexander stepped down from the throne and was tonsured a monk at Alaverdi. But after four months, in the year 1602, the young king David died suddenly. He was survived by his wife, Ketevan, and two children—a son, Teimuraz, and a daughter, Elene—and his father ascended the throne once more.

Upon hearing of David’s death and Alexander’s return to the royal throne, Shah Abbas commanded Alexander’s youngest son, Constantine-Mirza, to travel to Kakheti, murder his father and the middle brother, George, and seize the throne of Kakheti. As instructed, Constantine-Mirza beheaded his father and brother, then sent their heads, like a precious gift, to Shah Abbas.

Their headless bodies he sent to Alaverdi. (Since the beginning of the 11th century, Alaverdi had been the resting place of the Kakhetian kings.) The widowed Queen Ketevan was left to bury her father-in-law and brother-in-law.

But Constantine-Mirza was still unsatisfied, and he proposed to take Queen Ketevan as Continue reading “Saint Greatmartyr Ketevan the Queen of Georgia (+1624) – September 13”

ქრისტიანეთა მიცვალებისათვის – იოანე ოქროპირი (For the death of Christians – St John Chrysostom)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART


ქრისტიანეთა მიცვალებისათვის

იოანე ოქროპირი

For the death of Christians

St John Chrysostom

საყვარელნო! ქრისტიანეთა მიცვალებასა ზედა ანგელოსნი მოივლინებიან ზეცით მეუფისა მიერ, და მოუწოდებენ მონასა მას ღირსსა: ჰოი, ვითარ დიდი საიდუმლო აღესრულების, საშინელი და შესაძრწუნებელი, და ღირსი გალობისა და სახე დიდისა მის სიბრძნისა საღმრთოჲსა! ვითარ განვალს სული ხორცთაგან, ვითარცა სახლისა რაჲსაგანვე, და მივალს მეუფისა თვისისა. ვითარცა ოდეს იგი იშვებოდეს ყრმა, ეგრეთვე მიცვალებაჲცა კაცისა: შობა არს ფრიად უაღრესი მის შობისა, რამეთუ მივალს სული იგი ნათლად ბნელისა ამის სოფლისაგან, – განიხსნების, ვითარცა საკრველისაგან – განვალს დიდებისა ამისგან, განთავისუფლდების ღვაწლისაგან, და მივალს განსვენებად. რამეთუ, ვითარცა მზე ცისკარსა განწმედილსა აღმობრწყინდეს რა, ეგრეთვე სული, განვიდის რა ხორცთაგან, გონებითა წმიდითა ბრწყინავენ, და ვითარცა მეფე შარავანდითა შერავალნ პალატად შემკობილი, ესრეთ არს სული განმავალი ხორცთაგან, და მიმავალი ღმრთისა დიდებასა.

ამას უკვე ესე ვითარსა საღმრთოდ განგებულსა ვიხსენებდეთ, საყვარელნო, და ნუ ვიგლოვთ მიცვალებულთა ზედა უწესოდ და უშვერად, არამედ ვიქმოდეთ მათთვის ქველის საქმესა, და საღმრთოსა მსხვერპლისა შეწირვასა, გლახაკთა მიმართ წყალობასა, ქვრივთა და ობოლთა გამოზრდასა, ლოცვასა და ფსალმუნებასა. ესე არს წესი ქრისტიანეთა და სათნო ღმრთისა შესაწირავი, მიცვალებულისა მის ფრიადი შესაძინელი, და თავთა ჩვენთა დიდი სარგებელი. ამას ვიქმოდეთ, ძმანო, რათა მათცა და ჩვენცა სასუფეველი ღმრთისა დავიმკვიდროთ, რომელსა ღირსმცა ვართ ყოველნი მიმთხვევად მადლითა და კაცთ-მოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა არს დიდება თანა მამით, და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

Ο Ἀγιος Βιτάλιος Σιντόρενκο της Γεωργίας (+1992) ως παίδι οδηγεί μία Προτεστάντισσα στην Ορθοδοξία με την θαυματουργική προσευχή του

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Ο Ἀγιος Βιτάλιος Σιντόρενκο της Γεωργίας (+1992)

ως παίδι οδηγεί μία Προτεστάντισσα στην Ορθοδοξία με την

θαυματουργική προσευχή του

Ἄς δοῦμε, τώρα, τίς Εἰκόνες των Αγίων και του Χριστού στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας:

«Μιά φορά ὁ π. Βιτάλιος Σιντόρενκο ἀπ’ τή Γεωργία (†1992), ἔκανε συζήτησι μέ μιά γυναῖκα Προτεστάντισσα πού δέν πίστευε στίς Εἰκόνες καί ἔλεγε ὅτι εἶναι ἁπλᾶ ξύλα. Ὁ Βιτάλιος ἔλεγε ὅτι ὁ Κύριος μπορεῖ νά τῆς δείξη τήν ἀγάπη του ἄν αὐτή ἔχη πίστι. Αὐτή τοῦ ἀπάντησε ὅτι θά πιστέψη στίς Εἰκόνες ἄν δῆ κάποιο θαῦμα. Ὁ Βιτάλιος ἄρχισε μαζί της νά προσεύχεται μπροστά σέ μιά Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί ξαφνικά ἡ Εἰκόνα αὐτή λούσθηκε σ’ ἕνα ἀσυνήθιστο φῶς. Ἔτσι ὁ Βιτάλιος, παιδί ἀκόμα, βοήθησε μέ τήν προσευχή του νά γνωρίση αὐτή ἡ γυναῖκα τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἁγιολογία

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα 2013

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ფოტოები – მართლმადიდებელი ქვეყანა

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

13-Stepantsminda.jpg

http://www.orthphoto.net/countries.php?id_jezyk=12

ფოტოები – მართლმადიდებელი ქვეყანა

წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624) – St Katevan – 13 (26) სექტემბერი

http://saintsofmyheart.wordpress.com

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

SAINTS OF MY HEART

 


წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი
კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624)

13 (26) სექტემბერი

მიდა ქეთევანი აშოთან მუხრანბატონის ასული დაიბადა დაახ. 1570 წელს. კეთილგონიერი და მორწმუნე ქეთევანი კახეთის მეფის, ალექსანდრეს უფროს ვაჟზე, დავითზე დააქორწინეს. მეფე ალექსანდრეს კიდევ ორი ვაჟიშვილი ჰყავდა – გიორგი და კონსტანტინე. კონსტანტინე შაჰ-აბასის კარზე იზრდებოდა ბავშვობიდანვე და რჯულიც გამოცვლილი ჰქონდა.

ალექსანდრე მეფე მონაზვნად აღიკვეცა ალავერდის ტაძარში. ტახტზე დავითი ავიდა, მაგრამ ოთხიოდ თვეში, 1602 წელს, კახეთის ახალგაზრდა მბრძანებელი მოულოდნელად გარდაიცვალა. დაქვრივებულ ქეთევანს დარჩა ქალ-ვაჟი – თეიმურაზი და ელენე. ალექსანდრე კვლავ სამეფოს დაუბრუნდა. ქვეყნის არეულობისა და სხვადასხვა საშიშროების გამო ქეთევანმა თეიმურაზი შაჰ-აბასთან გაგზავნა.

შაჰ-აბასმა, როგორც კი დავითის სიკვდილი და ალექსანდრეს დაბრუნება შეიტყო, თავის კარზე აღზრდილ გამაჰმადიანებულ კონსტანტინე-მირზას უბრძანა, წასულიყო კახეთში, მოეკლა მოხუცებული მამა, მოეკლა ღვიძლი ძმა გიორგი და Continue reading “წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624) – St Katevan – 13 (26) სექტემბერი”