ქრისტიანეთა მიცვალებისათვის – იოანე ოქროპირი (For the death of Christians – St John Chrysostom)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART


ქრისტიანეთა მიცვალებისათვის

იოანე ოქროპირი

For the death of Christians

St John Chrysostom

საყვარელნო! ქრისტიანეთა მიცვალებასა ზედა ანგელოსნი მოივლინებიან ზეცით მეუფისა მიერ, და მოუწოდებენ მონასა მას ღირსსა: ჰოი, ვითარ დიდი საიდუმლო აღესრულების, საშინელი და შესაძრწუნებელი, და ღირსი გალობისა და სახე დიდისა მის სიბრძნისა საღმრთოჲსა! ვითარ განვალს სული ხორცთაგან, ვითარცა სახლისა რაჲსაგანვე, და მივალს მეუფისა თვისისა. ვითარცა ოდეს იგი იშვებოდეს ყრმა, ეგრეთვე მიცვალებაჲცა კაცისა: შობა არს ფრიად უაღრესი მის შობისა, რამეთუ მივალს სული იგი ნათლად ბნელისა ამის სოფლისაგან, – განიხსნების, ვითარცა საკრველისაგან – განვალს დიდებისა ამისგან, განთავისუფლდების ღვაწლისაგან, და მივალს განსვენებად. რამეთუ, ვითარცა მზე ცისკარსა განწმედილსა აღმობრწყინდეს რა, ეგრეთვე სული, განვიდის რა ხორცთაგან, გონებითა წმიდითა ბრწყინავენ, და ვითარცა მეფე შარავანდითა შერავალნ პალატად შემკობილი, ესრეთ არს სული განმავალი ხორცთაგან, და მიმავალი ღმრთისა დიდებასა.

ამას უკვე ესე ვითარსა საღმრთოდ განგებულსა ვიხსენებდეთ, საყვარელნო, და ნუ ვიგლოვთ მიცვალებულთა ზედა უწესოდ და უშვერად, არამედ ვიქმოდეთ მათთვის ქველის საქმესა, და საღმრთოსა მსხვერპლისა შეწირვასა, გლახაკთა მიმართ წყალობასა, ქვრივთა და ობოლთა გამოზრდასა, ლოცვასა და ფსალმუნებასა. ესე არს წესი ქრისტიანეთა და სათნო ღმრთისა შესაწირავი, მიცვალებულისა მის ფრიადი შესაძინელი, და თავთა ჩვენთა დიდი სარგებელი. ამას ვიქმოდეთ, ძმანო, რათა მათცა და ჩვენცა სასუფეველი ღმრთისა დავიმკვიდროთ, რომელსა ღირსმცა ვართ ყოველნი მიმთხვევად მადლითა და კაცთ-მოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა არს დიდება თანა მამით, და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

Advertisements

წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624) – St Katevan – 13 (26) სექტემბერი

http://saintsofmyheart.wordpress.com

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

SAINTS OF MY HEART

 


წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი
კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624)

13 (26) სექტემბერი

მიდა ქეთევანი აშოთან მუხრანბატონის ასული დაიბადა დაახ. 1570 წელს. კეთილგონიერი და მორწმუნე ქეთევანი კახეთის მეფის, ალექსანდრეს უფროს ვაჟზე, დავითზე დააქორწინეს. მეფე ალექსანდრეს კიდევ ორი ვაჟიშვილი ჰყავდა – გიორგი და კონსტანტინე. კონსტანტინე შაჰ-აბასის კარზე იზრდებოდა ბავშვობიდანვე და რჯულიც გამოცვლილი ჰქონდა.

ალექსანდრე მეფე მონაზვნად აღიკვეცა ალავერდის ტაძარში. ტახტზე დავითი ავიდა, მაგრამ ოთხიოდ თვეში, 1602 წელს, კახეთის ახალგაზრდა მბრძანებელი მოულოდნელად გარდაიცვალა. დაქვრივებულ ქეთევანს დარჩა ქალ-ვაჟი – თეიმურაზი და ელენე. ალექსანდრე კვლავ სამეფოს დაუბრუნდა. ქვეყნის არეულობისა და სხვადასხვა საშიშროების გამო ქეთევანმა თეიმურაზი შაჰ-აბასთან გაგზავნა.

შაჰ-აბასმა, როგორც კი დავითის სიკვდილი და ალექსანდრეს დაბრუნება შეიტყო, თავის კარზე აღზრდილ გამაჰმადიანებულ კონსტანტინე-მირზას უბრძანა, წასულიყო კახეთში, მოეკლა მოხუცებული მამა, მოეკლა ღვიძლი ძმა გიორგი და Continue reading “წმიდა დიდმოწამე, საქართველოს მნათობი კახეთის დედოფალი ქეთევანი (+1624) – St Katevan – 13 (26) სექტემბერი”

მართლმადიდებელი მონაზონი – ღვთის ყვავილები ╰⊰¸¸.•¨* ვიდეო – Video

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

feroe ffff

მართლმადიდებელი მონაზონი – ღვთის ყვავილები

Saint Joseph Bishop of Alaverdi, Georgia

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

mouth-of-the-altamaha-river.jpg

15-03.jpg

Saint Joseph Bishop of Alaverdi, Georgia

September 15

Saint Joseph chose the monastic vocation at a young age. Having arrived in Georgia with his teacher Saint John Zedazni , Saint Joseph settled in Kakheti in the relatively undeveloped and wild Alaverdi region. Here he began his ascetic exploits.

A Kakheti noblemen during an hunt found himself on the Alaverdi plain and was so astonished, seeing Saint Joseph standing at prayer, that he remained with him. Reports about this nobleman becoming a monk and about the holy life of the Monk Joseph spread throughout Kakheti. People seeking holiness and the ascetic life began to throng to Alaverdi to Saint Joseph. A monastery thus arose, and a church in honour of the Great Martyr Saint George was built.

Chosen to lead the monastery, Saint Joseph with fatherly love concerned himself about the brethren of the monastery, and about the spiritual enlightenment of Kakheti. Pagan superstitions were still not eradicated, and Saint Joseph, with cross in hand, often left the monastic solitude to preach the Word of God.

Beholding the saintly and immaculate life of the monk Joseph and his sincere desire to serve them, the Kakheti people willingly and joyfully accepted the Gospel teaching, and abandoned their pagan customs.

Saint Joseph composed a catechism (lost in the 16th Century) by which he taught the flock entrusted to him. Nearing the end of his life of dedicated service, Saint Joseph secluded himself in a tight cell for complete silence. In the year 570 occurred his peaceful and blessed end. Sainted Joseph was buried in the church of the holy Great Martyr Saint George in Alaverdi.

In the 9th Century in place of the former church was erected the great Alaverdi cathedral within which, on the left side of the Altar at the north wall, rests the body of Saint Joseph.

Saint Joseph is a particularly popular saint in Kakheti, particularly around Alaverdi, and it is common to see his icon in people’s homes in Eastern Georgia. The Alaverdoba festival in Kakheti coincides with the autumn harvest of grapes and other crops, and the harvest festival for several days in late September culminates with the feast of Saint Joseph on this day.

Ο Άγιος Σίος της Γεωργίας (+6ος αι.) & τα άγρια θηρία

http://animalsofmyheart.wordpress.com

ANIMALS OF MY HEART

Jvari Reservoir.jpg

13854005424829.jpg

Άγιος Σίος ηγούμενος στο Μγκβίμ της Γεωργίας (+6ος αι.)

4 Ιανουαρίου, 4 Φεβρουαρίου, 7 Φεβρουαρίου

& 9 Φεβρουαρίου

6732874013225918866-account_id=166.jpg

Ο Άγιος Σίος της Γεωργίας (+6ος αι.) & τα άγρια θηρία

Στην περιοχή του Μγβίμε, όπου ασκήτευε ο Όσιος Σίος ο Σπηλαιώτης, τα θηρία, και κυρίως οι λύκοι, κατασπάραζαν συχνά τα ζώα των ανθρώπων, που έφθαναν ως εκεί ζητώντας θεραπεία, αλλά και τα γαϊδουράκια, πού είχαν οι ασκητές, για να μεταφέρουν διάφορα φορτία.

Ο Όσιος Σίος, βλέποντας τόσο τους προσκυνητές όσο και τους μοναχούς να θλίβονται για την απώλεια των υποζυγίων τους, προσευχήθηκε στον Κύριο, να οδηγήσει μπροστά του όλα τα άγρια ζώα που ζούσαν στον Μγβίμε.

Μόλις τελείωσε την παράκληση του και βγήκε από την σπηλιά του, αντίκρισε αναρίθμητα θηρία, μικρά και μεγάλα, να στέκονται εκεί, με σκυμμένα τα κεφάλια, σαν να περίμεναν κάποια εντολή του.

–Ακούστε τι θα σας πω, άρχισε να τα νουθετεί ο Όσιος. Ο Χριστός γνωρίζει πως η καρδιά μου πονά για σας. Αυτή η έρημος όμως θα γεμίσει ανθρώπους, που θα δοξολογούν τον Continue reading “Ο Άγιος Σίος της Γεωργίας (+6ος αι.) & τα άγρια θηρία”

ფოტოები – მართლმადიდებელი ქვეყანა

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

13-Stepantsminda.jpg

http://www.orthphoto.net/countries.php?id_jezyk=12

ფოტოები – მართლმადიდებელი ქვეყანა

Heliga Ketevan av Muchrani – 13 september 1624 ╰⊰¸¸. •¨* Swedish

http://saintsofmyheart.wordpress.com

https://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

SAINTS OF MY HEART

Heliga Ketevan av Muchrani

13 september 1624

Heliga Ketevan av Muchrani född 1565, död 13 september 1624 i Shiraz i Iran. Hon var drottning av Kachetien, ett kungarike i östra Georgien (idag en region). Ketevan av Muchrani mördades i Shiraz i Iran den 13 september 1624. Hennes Continue reading “Heliga Ketevan av Muchrani – 13 september 1624 ╰⊰¸¸. •¨* Swedish”